EU projekt

  Po�etna - EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Bots'n'Pots - Inovativni koncept robotskih restorana

Bots'n'Pots projekt predstavlja projekt komercijalizacije inovativnog koncepta robotskih restorana na globalnoj razini koji bi bio organiziran kroz poslovni koncept franšize, pogonjen inovativnim user-friendly ICT rješenjima te snažnom digitalnom aktivnosti. Cilj je kroz reorganizaciju poslovnog procesa ostvariti da tvrtka posluje kao nuditelj franšize za svjetsko trziste. Tvrtka treba uspostavi procese kako bi u buducnosti bila servis svim primateljima pojedinih fransiza.

Ref. broj: KK.03.2.2.06.0179

Ukupna vrijednost projekta: 449.095,16 €

Razdoblje provedbe: 01.01.2021-01.01.2023

Kontakt osoba: Đulijano Nola, nola@gohome.hr

Naziv i adresa trvrtke: Heliobit d.o.o., Lovački put 1a, 21000 Split

OIB:28648464113

Više informacija o Europskim fondovima potražite na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke HelioBit


  Nazad
Nekretnine © HelioBit Tra�i na GoHome: nekretnine Rijeka design by Lada Aljinovi�